سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 67 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه آسفالت نوبت دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری برف انبار اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 26/01/1396 مهلت دریافت اسناد: 04/02/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 04/02/1396 تاريخ بررسی پیشنهادات: 06/02/1396
تاریخ انقضاء: 07/02/1396
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0