سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 1 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پروژه های عمرانی سال 97 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری برف انبار اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 20/01/1397 مهلت دریافت اسناد: 30/01/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 30/01/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 01/02/1397
تاریخ انقضاء: 02/02/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0