سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 5 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه نوبت دوم سال97 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری برف انبار اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 02/02/1397 مهلت دریافت اسناد: 11/02/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/02/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 13/02/1397
تاریخ انقضاء: 15/02/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0