سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 138 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه پروژه های عمرانی سال98 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری برف انبار اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 02/02/1398 مهلت دریافت اسناد: 11/02/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/02/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 12/02/1398
تاریخ انقضاء: 14/02/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0