سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 138-1 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه(نوبت دوم)پروژه های عمرانی سال98 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری برف انبار اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
آگهی مناقصه پروژه های عمرانی سال 98- نوبت دوم
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 12/02/1398 مهلت دریافت اسناد: 21/02/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 21/02/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 22/02/1398
تاریخ انقضاء: 24/02/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0