پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 مرداد 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
213آگهی استعلام جمع آوری زباله های شهری مناقصه 16/02/139825/02/139822/02/139822/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
138-1آگهی مناقصه(نوبت دوم)پروژه های عمرانی سال98 مناقصه 12/02/139824/02/139821/02/139821/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
138آگهی مناقصه پروژه های عمرانی سال98 مناقصه 02/02/139814/02/139811/02/139811/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مناقصه نوبت دوم سال97 مناقصه 02/02/139715/02/139711/02/139711/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
1پروژه های عمرانی سال 97 مناقصه 20/01/139702/02/139730/01/139730/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
67آگهی مناقصه آسفالت نوبت دوم مناقصه 26/01/139607/02/139604/02/139604/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
1آگهی مناقصه سال96 مناقصه 15/01/139627/01/139624/01/139624/01/1396مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0