اطلاعیه ۲۹/۱۱/۱۴۰۲

همشهریان گرامی :
باسلام
در اجرای ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درامد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاریها عوارض محلی شهر برف انبار که مورد تصویب شماره ۴۶/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری قرار گرفته و به تایید هیات انطباق شهرستان رسیده است، اعلان عمومی میگردد ودر فضای مجازی در وب سایت شهرداری www.barfanbar.ir قابل دسترسی عمومی می باشد و از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا در خواهد امد.

                          روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهربرف انبار