کارگری افتخار است
مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی )
پنجم الی یازدهم اردیبهشت هفته جهانی کار و کارگر بر تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید مبارک باد.

کارگرانزحمتکششهرداری

روابطعمومیشهرداریوشورایاسلامیشهربرفانبار