#اطلاعیه قابل توجه شهروندان گرامی: در راستای ماده ۷۱قانون شهرداریها،درآمد وهزینه این شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ #شهرداری- درخدمت-مردم روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربرف انبار