دسته: اخبار

اطلاعیه

قابل توجه شهروندان عزیز: درراستای ماده ۷۱ قانون شهــرداریها درآمد وهزینه این شهرداری در۱۲ ماهه  سال۱۴۰۲