تبریک روز شهردار

بسمه تعالیآقای حمیدرضا شریعتی نیاشهردار محترم برف انبارسلام علیکم.احتراما ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات شمادرماه مبارک رمضان و با گرامیداشت…

سخن شهردار

سپاس بیکران وحمــــد و ثنای وبی انتها، قــدرت لایزل احـــدیت را که چشمــه جوشان فضل اسـت، رحمـــان ورحیم است وجاودان،…